Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-11-04
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-11-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
4 Regionplan med budget 2020 och finansplan 2020-2022
5 Köp av ALMI
6 Ägaranvisning och finansiering av ALMI Företagsutveckling Gävle-Dala AB
7 Samverkansavtal gällande regional utveckling
8 Revidering finanspolicy - föreskrifter och direktiv
9 Höjning av egenavgift till patienthotellet.
10 Revidering av arvodesreglementet
11 Revidering av forskningspolicy
12 Revidering Avtal Hälsoval Dalarna
13 Revidering av Regionstyrelsens reglemente avseende forskningsberedningen
14 Regional energi- och klimatstrategi
15 Reglemente för Färdtjänst och Riksfärdtjänst
16 Justering av egenavgifter Färdtjänst
17 Tåg i Bergslagen - Fördelningsmodell
18 Godkännande av Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen som medlemmar i Svensk Luftambulans
19 Strategi samisk hälsa
20 Svar på motion från Inge Östlund (SD): Återinför Folkhälsoarbetet i samarbete med Regionen och Kommunen
Regionstyrelsens Beslutsärenden
21 Reviderat avtal mellan Uppsala universitet och Region Dalarna avseende Centrum för Klinisk Forskning (CKF)