Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-10-31
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2019-10-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Beslut om godkännande av eller förbud mot bisyssla under perioden 2019 för Hjälpmedelsnämnden
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Riktlinje Dynamiskt ståstöd