Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2019-10-24
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2019-10-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Sändlista
7 Sändlista