Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2019-10-22
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2019-10-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Region Dalarnas Kulturpris 2019
8 Region Dalarnas kulturstipendium för yrkesverksamma 2019
9 Region Dalarnas kulturstipendium för unga 2019
10 Delårsrapport 2019
11 Kommunala överenskommelser
12 Konstöversyn 2019 Region Dalarnas konst
13 Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2019
14 Slutrapport: Arkitektur, form och design - att göra verkstad och skapa struktur i Dalarna
15 Region Dalarnas representant i Stiftelsen Skattungeskolan under mandatperioden 2018-2022 f r o m 1 november 2019