Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-10-15
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2019-10-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
2 Dialogärende
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Utökade vårdplatser Rättspsykiatrin
6 Svar på remiss från Regeringskansliet: SOU 2019:01 Santiagokonventionen mot organhandel.
7 Svar på remiss från Socialstyrelsen om Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet
8 Svar på Remiss från Socialdepartementet: Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:28)
9 Svar på remiss från Socialdepartementet: Hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
10 Delårsrapport 2019 Hörsel och Syn Region Dalarna
11 Delårsrapport Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 2019
12 Sammanträdesplan hälso- och sjukvårdsnämnden 2020
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
13 Höjning av egenavgift till patienthotellet.