Start Hjälp Åter
Hälsovalsberedningen 2019-10-10
Dagordning
  Hälsovalsberedningen_2019-10-10_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Information och anmälan
1 Information
2 Redaktionella ändringar och förtydligande av Avtal Hälsoval
Regionfullmäktiges beslutsärende
3 Revidering Avtal Hälsoval Dalarna