Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2019-10-09
Dagordning
  Regionstyrelsens Personalutskott_2019-10-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionstyrelsens beslutsärenden
2 Revidering av Löneväxling till pension
3 Komplettering av sammanträdesplan för 2020
4 Svar på framställan om delägarskap och finansiering av pilotprojekt gällande ROSAB; rehabilitering i offentlig sektor aktiebolag
Personalutskottets beslutsärenden
5 Anställning av Hälso- och sjukvårdsdirektör
6 Gemensam instruktion för politiska sekreterare