Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-10-03
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-10-03_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
2 Läsplattor till Kollektivtrafiknämndens ledamöter
3 Delårsbokslut 2019 KTF
4 Revidering av delegeringsbestämmelser
Regionfullmäktiges beslutsärenden
5 Tåg i Bergslagen - Fördelningsmodell
6 Justering av egenavgifter Färdtjänst
7 Prisstrategi Kollektivtrafik
8 Reglemente för Färdtjänst och Riksfärdtjänst