Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2019-10-01
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2019-10-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
5 Delårsrapport 2019-08-31
6 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden för Tandvårdsförvaltningen
7 Anpassning av delegeringsbestämmelserna
8 Sammanträdesplan 2020 för Tandvårdsnämnden