Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-09-26
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2019-09-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport Hjälpmedel Dalarna 2019
8 Sammanträdesplan Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020
9 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden för Hjälpmedelsnämnden
10 Riktlinje - GPS för spårning av person
11 Revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Regionfullmäktiges beslutsärenden
12 Svar på motion från Elin Norén (S): Inför ett högkostnadsskydd för hjälpmedel
Sändlista
13 Sändlista