Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2019-09-25
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2019-09-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsbokslut januari - augusti och helårsprognos 2019
8 Mora lasarett, Regionservice norra, etapp 1. Städcentral och yttre logistik, förslagshandling
9 Mora lasarett, rivning hus 16
10 Sammanträdesplan Fastighetsnämnden 2020