Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2019-09-25
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2019-09-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport - Nämnden för kostsamverkan
8 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden - Kostnämnden
9 Sammanträdesdagar 2020 för nämnden för Kostsamverkan