Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2019-09-24
Dagordning
  Servicenämnden_2019-09-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Servicenämndens målformuleringar 2020
8 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden
9 Delårsrapport
10 Sammanträdesdagar för Servicenämnden 2020