Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24
Dagordning
  Regionstyrelsens Arbetsutskott_2019-09-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
2 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Yttrande till JO med anledning av anmälan 4557-2019
4 Svar på remiss från Kulturdepartementet: En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Redovisning av risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2018-2022.
6 Revidering kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan.