Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2019-09-17
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2019-09-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport 2019
8 Handlingsplan för hållbar utveckling
9 Kommunala överenskommelser
10 Folkhögskolornas uppdrag
11 Jämställd bidragsgivning
12 Handlingsplan för en drogfri skolmiljö
13 Kultur- och bildningsnämndens yttrande över ”Demokratins skattkammare, förslag till en nationell biblioteksstrategi” (Ku2019/00500/KO)
14 Kultur- och bildningsnämndens sammanträden 2020
15 Målsättningsarbete inför 2020 utifrån Regionplanen