Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2019-09-12
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2019-09-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Anmälningsärenden
1 Anmälan av delegeringsbeslut
2 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
3 Regionala utvecklingsnämndens sammanträdesplan 2020
4 Regionala utvecklingsnämndens målsättningsarbete inför 2020 utifrån regionplanen