Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2019-09-05
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott_2019-09-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Hjälpmedelnämnden Dalarnas beslutsärenden
2 Svar på motion från Elin Norén (S): Inför ett högkostnadsskydd för hjälpmedel