Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-09-04
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-09-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
1 Redovisning för handlingsplan, Ekonomi i balans för kollektivtrafiknämnden.
2 Målsättningsarbete inför 2020 utifrån Regionplanen