Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-08-29
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-08-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionstyrelsens Beslutsärenden
2 Målsättningsarbete inför 2020 utifrån Regionplanen