Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2019-08-28
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2019-08-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Inledning
2 Justering av närvarolistan
3 Godkännande av dagordning
4 Protokollsjustering
Beslutsärenden
5 Målsättningsarbete inför 2020 utifrån Regionplanen