Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2019-08-21
Dagordning
  Regionstyrelsens Personalutskott_2019-08-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionfullmäktiges beslutsärenden>
2 Ny arbetsmiljöpolicy
3 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda
Personalutskottets beslutsärenden
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)