Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2019-08-21
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2019-08-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Upprop och val av justeringsperson
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
5 Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegeringsbestämmelser
6 Regionala utvecklingsnämndens sammanträdesplan 2020
7 Svar på förfrågan från Finansdepartementet om skriftliga synpunkter rörande en ny regional planering
Regionfullmäktiges beslutsärenden
8 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente