Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-08-19
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-08-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
2 SJ-avtal, uppsägning för omförhandling
3 Reglemente för Färdtjänst och Riksfärdtjänst