Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2019-05-28
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2019-05-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Särredovisning 2018
6 Tertialrapport T1 2019
7 Handlingsplan för en ekonomi i balans
8 Gemensam lokal i Borlänge och hyreskostnad
9 Tillägg i delegeringsbestämmelserna för Tandvårdsförvaltningen 2019