Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-05-27
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-05-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
4 Regionplan med budget 2020 och finansplan 2020-2022
5 Hantering av Region Dalarnas behov av kontokredit
6 Justering patientavgift Min Vård.
7 Miljöredovisning 2018
8 Sammanträdesplan 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott
9 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2018.
10 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och vissa reglementen i Region Dalarna
11 Reglemente för Krisledningsnämnden
12 Återrapportering av biblioteksplan 2018
13 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför klimatbokslut för Region Dalarna
14 Svar på motion från Johan Persson (SD) och Fredrik Trygg (SD): LUCAS hjärtkompressionsutrustning i alla ambulanser i Dalarna
15 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Gratis kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019
Regionstyrelsens Beslutsärenden
16 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna: På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045