Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2019-05-22
Dagordning
  Servicenämnden_2019-05-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Justering av närvarolistan
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden