Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-05-16
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2019-05-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Sammanträdesplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott och Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019. Revidering
8 Komplettering av delegeringsbestämmelser
Sändlista
9 Sändlista