Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2019-05-15
Dagordning
  Regionstyrelsens Personalutskott_2019-05-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Skriftlig redovisning av processen för att anställa och entlediga förvaltningschefer och direktörer.
3 Kunskapsöverföring mellan Specialistvård och Primärvård.
Regionstyrelsens beslutsärenden
4 Svar på framställan om delägarskap och finansiering av pilotprojekt gällande ROSAB; rehabilitering i offentlig sektor aktiebolag