Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-05-13
Dagordning
  Regionstyrelsens Arbetsutskott_2019-05-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
2 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Yttrande till JO i ärende 440-2019
4 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)
5 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna: På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045
6 Svar på remiss från finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Regionplan med budget 2020 och finansplan 2020-2022
8 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2018.
9 Hantering av Region Dalarnas behov av kontokredit
10 Revidering av investeringspolicy
11 Sammanträdesplan 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott
12 Miljöredovisning 2018
13 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför klimatbokslut för Region Dalarna