Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2019-05-09
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2019-05-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Styrkort 2019
8 Preliminär budget för 2020
9 Falu lasarett, mottagningsstation M1 - M2, igångsättningsbeslut
10 Mora lasarett, nytt luftbehandlingssystem, strömskenor samt hiss hus 01, förslagshandling
11 Ludvika, ny bussdepå, förslagshandling