Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05-07
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2019-05-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om närvarorätt vi hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Budgetuppföljning 2019
6 Kunskapsnätverket för samisk hälsa 2020
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
7 Svar på motion från Johan Persson (SD): LUCAS hjärtkompressionsutrustning i alla ambulanser i Dalarna