Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-03-25
Dagordning
  Regionstyrelsens Arbetsutskott_2019-03-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionfullmäktiges beslutsärenden
2 Bokslut och årsredovisning 2018
3 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
4 Revidering av vissa reglementen i Region Dalarna
5 Reglemente för Krisledningsnämnden
6 Revidering av AB Transitios bolagsdokument
7 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför klimatbokslut för Region Dalarna
Regionstyrelsens beslutsärenden
8 Uppföljning av internkontrollplan 2018 för Central Förvaltning.
9 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2018 Landstinget Dalarna