Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-03-21
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-03-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Förändring av skolkortens giltighet
5 Långsiktig plan för tågtrafiken
6 Utökning av trafik till T20
7 Verksamhetsplan 2019 Kollektivtrafikförvaltningen