Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-03-21
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2019-03-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
Beslutsärenden
5 Ekonomisk månadsrapport Hjälpmedel Dalarna
6 Policy för Hjälpmedelsförskrivning i Dalarna
7 Riktlinje inkontinenshjälpmedel
8 Prisförändring Hjälpmedel Dalarna
Sändlista
9 Sändlista