Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2019-03-18
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2019-03-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Innehåll och protokollsjustering
1 Upprop och val av justeringsperson
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens dialogärenden
5 Erbjudande om att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken till regeringen
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
6 Regionala utvecklingsförvaltningens budget 2019
7 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019
8 Svar på remiss från Tillväxtverket: Förenklingsförslag i föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet
9 Erbjudande om upprättande av funktion regional digitaliseringskoordinator
10 Verksamhetsbidrag Coompanion Dalarna
11 Riktlinjer företagsstöd inom ramen för regionalekonomiska 1:1-medel 2019
12 Efterarbete Plugga Klart
13 Användning av läsplattor på regionala utvecklingsnämndens sammanträden
Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder
14 Ökad Handelskraft & Samverkan
15 Smart industri i Norra Mellansverige II