Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2019-03-13
Dagordning
  Regionstyrelsens Personalutskott_2019-03-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Personalutskottets beslutsärenden
2 Uppdrag till t f personaldirektör att inventera Region Dalarnas arbete med och behov av vidareutbildningar för personalen