Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-03-11
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-03-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
4 Verksamhetsberättelse 2018 Central Förvaltning
5 Igångsättningstillstånd investering
6 Utredningsuppdrag: Säkerställa en välfungerande ägarstyrning i Region Dalarna
7 Styrkort 2019 Central förvaltning
8 Svar på revisorernas granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet
9 Revidering av Regionstyrelsens delegeringsbestämmelser
10 Utredningsuppdrag för nya nära vården.
Valärenden
11 Val till Central Sweden
12 Val till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020