Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2019-03-06
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott_2019-03-06_dagordning.pdf
  Bokslutskonferens.pdf
  Bilaga B. Lokaler inomhusklimat Skomakargatan 20.pdf
  Bilaga C. Rutin för införandet av nya hjälpmedel.pdf
  Bilaga G. policy-och-riktlinje-hjalpmedelsforskrivning.pdf
  Bilaga H. DHC Prismodell AU 20190306.pdf
  Bilaga I. Riktlinjer blåsa-tarm_ver1_till beredningsgrupp.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
Sändlista
6 Övriga anmälningsärenden
7 Sändlista