Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2019-02-26
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2019-02-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Bokslut 2018
6 Intern styrning och kontroll 2018 - uppföljning
7 Investeringsbudget Folktandvården 2019-2022 - justerad
8 Omfattning av tandvård samt rätt till subventionerad tandvård för vissa oförsäkrade patienter – och barns rätt till tandvård.
9 Delegeringsbestämmelser och Tandvårdsnämndens reglemente 2019