Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-02-22
Dagordning
  Regionstyrelsens Arbetsutskott_2019-02-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionstyrelsens beslutsärenden
2 Revidering av Regionstyrelsens delegeringsbestämmelser
3 Svar på revisorernas granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet
4 Verksamhetsberättelse 2018 Central Förvaltning
5 Verksamhetsberättelse 2018 Central Förvaltning
6 Utredningsuppdrag för nya nära vården.
7 Utredningsuppdrag för nya nära vården.
8 Utredningsuppdrag: Säkerställa en välfungerande ägarstyrning i Region Dalarna
9 Utredningsuppdrag: Säkerställa en välfungerande ägarstyrning i Region Dalarna