Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2019-02-20
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2019-02-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2018
8 Energiplan 2018-30, uppföljning av mediastatistik och energiincitament 2018
9 Falu lasarett, utbyggnad av mottagningsstation M1 och M2, förslagshandling