Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-01-31
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-01-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Projekt Trafikförsörjningsprogram 2021