Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-01-31
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2019-01-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Bokslut och verksamhetsberättelse 2018
8 Budget 2019 Hjälpmedelsnämnden Dalarna
9 Styrkort 2019
10 Styrkort 2019
11 Internkontrollplan 2019. Hjälpmedel Dalarna.
12 Sammanträdesplan 2019
Valärenden
13 Val av arbetsutskott samt 1:e och 2:e vice ordförande
Sändlista
14 Sändlista