Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-01-29
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2019-01-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
3 Budget- och verksamhetsplan hälso- och sjukvården 2019
4 Budget 2019 Hörsel och Syn Region Dalarna
5 Internkontrollplan 2019 Hörsel och Syn Region Dalarna
6 Implementeringsbeslut, Nationella riktlinjer för Vård och omsorg vid depression och ångestsyndrom. Politisk viljeinriktning
7 Samlokalisering av klinisk mammografi i Dalarna
8 Implementeringsbeslut, Nationella riktlinjer för Vård och omsorg vid demenssjukdom. Politisk viljeinriktning.
9 Införande av lågtröskelverksamhet/sprutbyte i Region Dalarna
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
10 Införande av screening för cancer i tjocktarm och ändtarm i Landstinget Dalarna
11 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD) med flera: Inför gratis screening/PSA-prov för de män över 45 år som önskar, för att hitta prostatacancer i tid