Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2019-01-28
Dagordning
  Regionstyrelsens Personalutskott_2019-01-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
2 Anmälningsärende
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
3 Uppdrag till regiondirektören avseende rekrytering av förvaltningschef för Hälso- och sjukvården