Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2019-01-23
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2019-01-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Innehåll
1 Information
Anmälningsärenden
2 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens dialogärenden
3 Dialog om beslutsärenden till kommande nämndsammanträde
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Infrastruktur Kompetensförsörjning Analys (IKA)
5 Vägen in - plattform för strategisk integrationsutveckling
6 Socialt entreprenörskap