Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-01-22
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2019-01-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionstyrelsens Beslutsärenden
2 Handlingsplan avseende ekonomi i balans för Hälso- och sjukvården.