Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-01-16
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2019-01-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
2 Dialog kring Handlingsplan avseende ekonomi i balans för Hälso- och sjukvården.