Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-01-11
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-01-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Budgeträkning KTN 2019