Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2018-12-13
Dagordning
  Regionstyrelsens Personalutskottet_2018-12-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Personalutskottets dialogärenden
3 Dialog kring personalutskottets nuvarande och framtida ansvar
Personalutskottets beslutsärenden
4 Uppdrag till landstingsdirektören avseende rekrytering av ny personaldirektör